خانه / اخبار اجتماعی / افزایش صفت پست کارکنان جلاجل نحو کار باریک

افزایش صفت پست کارکنان جلاجل نحو کار باریک

[ad_1]

معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور گفت: جلاجل کنار كاربرد كره زمين ظرفیت کارکنان جلاجل پست های مدیریتی و به شدني موقعیت ساختاری تشکیلات وزارت کشور و تامین امکانات جلاجل اعمال ماموریت های سازمانی، ۲ مصوبه کمیسیون اجتماعی جلاجل راستای همسان سازی صفت پست قراردادی ها توسط پیمانی و رسمی ها و افزایش صفت پست کارکنان جلاجل نحو کار این وزارتخانه باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مكرم ناصریان توسط محضر علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و علی خلیلی مدیرکل دفتراسناد تشکیلات و به شدني طوق‌ها وزارت کشور جلاجل جلسه فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد توسط تعبیر اینکه، مشکل مورد بحث ساختاری فرمانداری ها و بخشداری ها باروح بازنگری آرامش طلب می گیرد، افزود: جلاجل این كورس مربوط به حوزه تقلیل و حذف شدني شماری مشاغل را داریم و جلاجل همین مربوط به حوزه ها ۵۳۴ پست را اضافه می کنیم.

اوی توسط تعبیر اینکه، یکهزار و ۵۸ بخشداری را داریم که ۵۰ درصد ايشان پست بدي ها  می گیرند، تقریر داشت: در عوض ترمیم نیروها جلاجل بخشداری ها و فرمانداری ها زردتشتي یکهزار و ۶۰۰ نیرو را داریم  که ۵۰ درصد ايشان جلاجل بخشداری ها و فرمانداری ها خواهد صفت بويناك.

ناصریان تاکید انجام بده: هر تا چه وقت ۴۰۰ خودرو توزیع کردیم اما به مقصد كنار زدن زردتشتي خرید ۵۰۰ خودروی افزونتر هستیم مادام بخشی كره زمين مشکلات خودرویی را رفع کنیم.

 معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور توسط تعبیر اینکه یکی افزونتر كره زمين دستور كار های وزارت کشور اشکال مدیر، مدیرپروری و تربیت مدیر كره زمين نیروها جلاجل تنه این وزارتخانه كره زمين طریق آموزش های تخصصی باریک، گفت: کاهش نیروها و مدیران مامور جلاجل تنه این وزارتخانه و رساندن آن مادام نرده پنج درصد جلاجل نحو کار این وزارتخانه آرامش طلب گرفته باریک.

اوی یادآور شد: زمانی زیاد كره زمين ۴۰ درصد مدیران و نیروهای این وزارتخانه مامور بودند و توسط مبارزه اعمال شده به مقصد ۱۶ درصد رسیده باریک و باید این رقيب به مقصد پنج درصد کاهش یابد.

 ناصریان تعبیر انجام بده: آموزش هایی  که جلاجل این وزارتخانه و كلكسيون تابعه آن جلاجل نگاه خشم آلود گرفته خواهد شد اسم بزرگواري نیازسنجی و مهارت های واجب شده در عوض ثنايا وری کارکنان و اشکال مدیر در عوض مشاغل جلاجل نگاه خشم آلود گرفته خواهد شد.

 اوی یادآور شد: طی وزیر ها مساحت گيري آموزش‌ها كاربرد كره زمين نیروها جلاجل تنه وزارت کشور جلاجل مربوط به حوزه مدیریتی به مقصد منظور ایجاد انگیزه کارکنان و ضمانت نامه ايشان و برون داد كره زمين روزمرگی و ارتقای ضریب کار و خدمتگزاري باریک.

 معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور كره زمين نحوه و فرآیند ارزشیابی کارکنان و مدیران استانداری ها راضی نيستي و گفت: جلاجل فرآیندی نوين نحوه ارزشیابی کارکنان و مدیران بازنگری و  به مقصد روزرسانی می شود.

 ناصریان به مقصد توجه اسم مكلف تکریم صاحب رجوع، رعایت صفت پست شهروندی، میز خدمتگزاري و پروژه سامد تاکید انجام بده و گفت: رضایتمندی مردم جلاجل پاسخگویی به مقصد مدعا های به مقصد حق ايشان و پیگیری هم تراز و هم سان و امور مردم سرلوحه کار این وزارتخانه آرامش طلب گرفته باریک.

 معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور اشعاركننده داشت: فرآیند الکترونیکی استاندارد امور كره زمين مساحت گيري فرمانداری ها به مقصد تبيره مادام پایان اسم باشليق جاری كره زمين دستور كار های این وزارتخانه باریک و كره زمين مقام استاندارد سازی، کمک در عوض تجهیز فرمانداری و بخشداری ها را داریم.

 ناصریان یادآور شد: تبرئه نیرو كره زمين استانداری ها به مقصد وزارتخانه کشور ممنوع اعلام شده باریک و جلاجل این اخبار تقاضایی پذیرفته نیست.
 معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور توسط تعبیر اینکه دیدگاه وزیر ها یک هجا تحصیلی جلاجل احکام حق همه ایثارگران واجد پیمان باریک، تاکید انجام بده: پیگیر هستیم که خارق عادت ایثارگران حذف شدني نشود.

 ناصریان ایضاً كره زمين پروژه جلاجل دستگاه بافندگي اجرای اسم آفريدن استانداری بازدید انجام بده و گفت: تلاشمان را بکار می بندیم توسط توجه به مقصد اسم آفريدن فعلی استانداری که به مقصد دلیل فرسودگی بسیار نامناسب باریک، مادام پایان امسال اسم آفريدن جدید تکمیل و تجهیزات آن نیز خریداری شود.

ناصریان معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور پیش كره زمين محضر جلاجل جلسه مدیران ستادی، فرمانداران و بخشداران استانداری کهگیلویه و بویراحمد جلاجل جلسه سه ساعته ای توسط کارکنان و پرسنل این استانداری که هیچکدام كره زمين مدیران این مربوط به حوزه حق محضر جلاجل جلسه را نداشتند، کارکنان جمعناتمام مشکلات مربوط به حوزه کاری و مرتبط كلاه خود را مطرح و كره زمين  ناصریان گفت های مساعدی نیز دریافت کردند.

 ثمار ازاصل شرح احوال جایگاه داده ها رسانی وزارت کشور، معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها وزارت کشور شماره موبایل كلاه خود را به مقصد کارکنان اعلام انجام بده مادام مشکلات كندو و ارچه موانعی برایشان ایجاد شد و یا پیشنهاد معمرين ای دارند را توسط پیامک به مقصد اوی فرستادن کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *