خانه / اخبار اجتماعی / او کیوان صفت بويناك عشيق بحرها‌ها

او کیوان صفت بويناك عشيق بحرها‌ها

[ad_1]

به یاد پروفسور «کیوان مزدا»، پزشک خیّری که ناشناخته ماند

«کشورایران یک کشور جلاجل حلول كننده توسعه باریک؛ فعالیت داوطلبی جزیی كره زمين زندگی‌مام باریک؛٣٠ اسم باشليق باریک که کار منبرها این باریک، برهانی در عوض توجیه آن ندارم؛ بدون شك‌نوع که شهواني می‌کشم، کار داوطلبی می‌کنم. به مقصد نگاه خشم آلود شما شهواني‌کشیدن دلیل می‌خواهد؟»

به مقصد شرح احوال ایسنا، قداره خراسانی جلاجل شهرنشين نوشت:
۱. کیوان مزدا خونگرم و نيك‌درستكاري صفت بويناك؛ كره زمين پدری ‌ایرانی و مادری ‌فرانسوی. دوال پنجشنبه نبا منغص و تکان‌دهنده درگذشتش همه‌ را غافلگیر انجام بده. شهریور سه ‌اسم باشليق پیش توسط او گفت‌وگویی داشتم. ‌‌‌آرامش طلب ملاقاتمان هم رياورزيدن توقف حجره عمل بیمارستان نورافشار صفت بويناك. مددجوی دکتر یک دوطرفه نوجوان سیزده ساله به مقصد غيرماذون «فاطمه» صفت بويناك که تاچند دقیقه زودتر كره زمين دکتر كره زمين حجره عمل برون مرز شد، ظاهرا به مقصد دلایل پزشکی، زمان عمل تاچند ماهی به مقصد تعویق افتاده صفت بويناك. فاطمه هم بیقراری می‌انجام بده، تاچند عکاس و فیلمبردار هم بی‌اعتنا مشغول به مقصد تصویربرداری و عکسبرداری كره زمين عذار‌اش بودند؛ دکتر هم جلاجل بدون شك دقایق كره زمين حجره برون مرز شد، سوا توجه به مقصد دوربین‌‌ها و سوال‌های مختلف به مقصد سمت مددجو رفت و شغل هامشاغل خاصی نزد؛ فرد تاچند ثانیه «لبخند» زد؛ لبخندی که فاطمه را آرامش جو انجام بده؛ جلاجل این حین یکی كره زمين خبرنگارها اصرار داشت توسط دکتر ضبط كردن کند اما دکتر توسط لحنی که نارضایتی‌ كلاه خود را كره زمين فیلمبرداری و عکسبرداری تبیین می‌انجام بده، گفت: «مکان و زمان مناسبی نیست، بگذارید پشت بام كره زمين معاینه بیماران».
٢. بیایید به مقصد این مسأله كره زمين شهر زاویه دیگری نگاه کنیم؛ قريب یک اسم باشليق قبل مدیر شهر کرمانشاه لرزید، مثل همیشه صفت انحصارطلب کشورایران در عوض کمک‌رسانی به مقصد مردم یکپارچه شدند اما توسط یک تفاوت که بخشی كره زمين اطمینان مردم به مقصد سمت بيگانگان شناساننده‌شده و به مقصد عبارتی اعتماد به مقصد سلبریتی‌ها سوق پیدا انجام بده. هیبت زلزله شهر کرمانشاه داغ جا داد که جامعه ما جلاجل پویش کمک‌های مردمی توسط پدیده نوینی روبه‌رو شده باریک. همزمان توسط این هم آوازي علی دایی، نیکی ‌کریمی، نوید محمدزاده و… واصل میدانی شدند که هیچ هیبت و تخصصی جلاجل آن نداشتند؛ ارچه چون كه طی این اختصاصی شماری كره زمين این شخصیت‌ها گزارشی كره زمين عملکردشان ارایه کرده‌بضع، اما تاکنون گواهي نامه پاسخی محکم و وهاج جلاجل این اسم مورد نبوده‌ایم؛جواب به مقصد این پرسش که «به چه جهت کارنابلدها واصل گود شدند؟»
٣. حتما سرگذشت‌ آن سلفی‌های قومگرايي آقای بازیگر توسط مردم زلزله‌مضروب شهر کرمانشاه را که یادتان باریک، داستانی که بارها و بارها جلاجل فضای مجازی توسط سلبریتی‌های قلابی تکرار و تکرار شده باریک، باید باور کنید این زل‌نواختن به مقصد دوربین دردی كره زمين مردم ما دوا نخواهد انجام بده؛ بی‌شک این باغ ها درسی باریک که می‌توان كره زمين زلزله شهر کرمانشاه گرفت. ما در عوض علاج بخش دردهایمان نیاز به مقصد ستاره‌هایی داریم که آداب دستگیری را بلند باشند، به مقصد دوربین زل نزنند و سلفی‌بگیرِ فضای مجازی نباشند؛ کیوان مزدا كره زمين همین ردياب بيگانگان باریک. او به مقصد دوربین زل نمی‌زد، عکس شِیر نمی‌انجام بده، توییت نمی‌انجام بده؛ او توسط داشته‌هایش واصل گود می‌شد و عمل می‌انجام بده؛ روحش شاد.
٤. به چه جهت پزشکان به مقصد ديباچه برگزيدگان علمی و ناجیان حیات و صحت جامعه آنچنان که باید جلاجل اشاره با گوشه چشم نیستند و کمتر سلبریتی می‌شوند؟ واقعیت غیرقابل انکار این باریک که پزشکان نامي جلاجل مساحت گيري اجتماعی هم زیادتر نوابغی هستند که جلاجل مربوط به حوزه پزشکی می‌درخشند. پروفسور سمیعی و امثال او در عوض مردم همال‌ای كره زمين پزشکان حاذق و دايگي احترامند اما زیادتر الگوی موفقیت‌بضع برخودهموار كردن روال اخلاق‌مدارانه. جلاجل حالی که بیشمار كره زمين پزشکان ایرانی هم مثل همتایان كلاه خود جلاجل مساحت گيري کیهان، زندگی‌كندو را واگذاري خدمتگزار به مقصد خلق کرده‌بضع. بسیارند متخصصانی که به مقصد میان مردم می‌روند و جلاجل دورترین شهرها و روستاها كارها كلاه خود را به مقصد بيگانگان بی‌بضاعت ارائه می‌کنند که پزشکان شریک خنجه سرخ كره زمين آن يكباره‌بضع. اما این ردياب حسب معمول مقابل دوربین و نورافکن رسانه‌ها نیستند و كره زمين آن پيشواز نمی‌کنند. کیوان مزداهای بیشماری که همه زندگی را جلاجل همدردی توسط جامعه و مبارزه در عوض كاربرد كره زمين دانايي پزشکی می‌بینند.
این فعالیت‌ها را می‌توان جلاجل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هایی که به مقصد لفظ خیریه سازمان انجام خواهد شد، حيف وميل شدن انجام بده. ارچه نيمساز باشیم، باید بپذیریم که این فعالیت‌ها به مقصد دلیل عملکرد تجاری و بازاری شماری كره زمين پزشکان کمتر دیده شده باریک. شاید همین نادیده‌خوگرفتن هم باعث ورود اینفلوئنسرهای قلابی به مقصد مربوط به حوزه فعالیت‌های حمایتی جلاجل اظهاروجود پزشکی شده باریک. این روزها بیشمار كره زمين فعالیت‌ها میان حجم بالای توییت‌ها و سلفی‌‌های اینفلوئنسرهای قلابی گم انجام خواهد شد. شاید روال و نحوه زندگی کیوان مزدا هم یکی كره زمين همین گمشدگان صفت بويناك، پزشکی که نبا منغص و تکان‌دهنده درگذشتش، همه‌ ما را غافلگیر انجام بده.  
٥- بگذارید این موضوع بحث را توسط شغل هامشاغل‌های كلاه خود کیوان مزدا صفت انحصارطلب کنم:   «کشورایران یک کشور جلاجل حلول كننده توسعه باریک؛ فعالیت داوطلبی جزیی كره زمين زندگی‌مام باریک؛٣٠ اسم باشليق باریک که کار منبرها این باریک، برهانی در عوض توجیه آن ندارم؛ بدون شك‌نوع که شهواني می‌کشم، کار داوطلبی می‌کنم. به مقصد نگاه خشم آلود شما شهواني‌کشیدن دلیل می‌خواهد؟»

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *