خانه / اخبار اجتماعی / کثیر كره زمين بیماری‌های چشمی دايگي پیشگیری هستند

کثیر كره زمين بیماری‌های چشمی دايگي پیشگیری هستند

[ad_1]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کثیر كره زمين بیماری‌های چشمی دايگي پیشگیری هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمدرضا دارابی جلاجل همایش صحت بینایی و جامعه که پسفردا جلاجل دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تقریر انجام بده: پیشگیری یکی كره زمين مسئولیت‌های وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی جلاجل مربوط به حوزه صحه باریک، لذا این وزارتخانه فریضه پیشگیری كره زمين بیماری‌های اشاره با گوشه چشم را نیز دارد.

اوی توسط اشاعت به مقصد این‌که «جلاجل مربوط به حوزه علاج بخش فریضه داریم شهروندی را که گريبانگير بیماری شده علاج بخش کنیم»، آدم كردن داد: جلاجل مربوط به حوزه اشاره با گوشه چشم پزشکی هم این امور اعمال شده و درحال اعمال باریک. متخصصین و امکانات و تجهیزات کامل پزشکی جلاجل مراکز اشاره با گوشه چشم پزشکی مدیر صور دارد که بیماران را علاج بخش می‌کند.

دارابی تاکید انجام بده: هم‌چنین ما فریضه داریم جلاجل مربوط به حوزه آموزش پزشکی، جلاجل حیطه اشاره با گوشه چشم پزشکی دانشجویانی را که به مقصد لفافه‌های اشاره با گوشه چشم پزشکی ورود پیدا می‌کنند به مقصد علم دوال تربيت يافته و مرحمت ها ترقی را آدم كردن دهند و متخصصین متعهدی را به مقصد جامعه تحویل دهند.

اوی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی جلاجل این سه حیطه در عوض همه لفافه‌ها فعالیت می‌کنند و لفافه اشاره با گوشه چشم پزشکی مستثنی كره زمين این مقوله نیست و دانشگاه‌ها فعالیت‌های کثیر جلاجل مربوط به حوزه‌های پیشگیری و علاج بخش و آموزش اعمال دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط اشاعت به مقصد لزوم پیشگیری بیماری‌های چشمی، به يادماندني انجام بده: بایستی پیشگیری را سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهیم. 

اوی توسط تبیین این‌که «این روزها بیماری‌های غیرواگیر صحت مردم را فروسو كار بزرگ آرامش طلب داده باریک»، تبیین انجام بده: بیماری‌های اشاره با گوشه چشم هم مستقل كره زمين این مشکل نیست. بیمای‌های غیر واگیرداری مثل تراكم آب خون و دیابت می‌توانند گريبانگير آسیب اشاره با گوشه چشم شوند. 

دارابی آدم كردن داد: ثمار ازاصل آمارها امروزه ۴۵ میلیون نفر كره زمين مردم کیهان نابینای مطلق هستند و قريب ۱۳۵ میلیون نفر هم ناچیز‌بینایی دارند و ارچه توسط همین پیمان پیش رویم مادام اسم باشليق ۲۰۲۰ قريب ۱۰۰ میلیون نفر به مقصد این خواهد شد افزوده خواهند شد.  

اوی توسط تبیین اینکه «کثیر كره زمين بیماری‌های چشمی دايگي پیشگیری هستند»، یادآور شد: عوامل کثیر جلاجل مناقشه بیماری دخول دارند که ارچه به مقصد این عوامل جلاجل جای خوش خدمتي كردن رسیدگی شود می‌تواند كره زمين کثیر كره زمين بیماری‌های اشاره با گوشه چشم پزشکی گریز شود. كره زمين يكباره این عوامل می‌توان به مقصد داده ها‌رسانی و آگاهی مردم و تشخیص و علاج بخش به مقصد وقت گذراني  بیماری‌هایی که كشيده شده به مقصد کوری انجام خواهد شد، اشاعت انجام بده. 

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *