خانه / اخبار اجتماعی / رییس پلیس شهرستان تهران: پلیس پرخيده شادی مردم نیست

رییس پلیس شهرستان تهران: پلیس پرخيده شادی مردم نیست

[ad_1]

فرمانده انتظامی شهرستان تهران مهتر تاکید انجام بده که پلیس به مقصد هیچ ديباچه پرخيده شادی مردم نیست.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اميرالجيشي حسین رحیمی جلاجل نشست هم اندیشی پلیس توسط زبدگان فرهنگی اجتماعی و همنشينان رسانه تقریر انجام بده: پلیس همين به مقصد كنار زدن ثنايا مندی كره زمين نظرات و اظهار نظر همنشينان رسانه اساتید و زبدگان اجتماعی و فرهنگی باریک و امیدواریم که هواره پیمان كاربرد كره زمين این نظرات جلاجل اجرای مأموریت‌های ما صور داشته باشد.

رحیمی توسط تعبیر اینکه معتقدم كاربرد كره زمين ظرفیت رسانه‌ها جلاجل پیشبرد پلیس به مقصد سمت و صیانت یک پلیس اجتماعی كاستن باریک گفت: ما باید پيوندها نیکی توسط دانشجویان، اساتید دانشگاه و تمامی زبدگان ایجاد کنیم و ارچه خدای ناکرده این بيگانگان موضعی نسبت به مقصد پلیس دارند باید این فهمید كره زمين بین برود.

رئیس پلیس پایتخت توسط تاکید ثمار اینکه جلاجل پلیس نباید چیزی به مقصد غيرماذون مأمور و معذور صور داشته باشد تاکید انجام بده: ما باید مامور “وظيفه مند” داشته باشیم؛ مأموری که به مقصد تعبیر مقام معظم رهبری مجاهد فی سبیل الله باریک؛ یعنی ارچه فردی جلاجل کشورسوریه كره زمين مزار دفاع می کند جلاجل داخل کشور نیز مأمور ما و كره زمين مردم دفاع می‌کند و رهبری نیز تاکید کرده که این بيگانگان حقیقتاً مصداق مجاهد فی سبیل الله هستند.

نماینده انتظامی شهرستان تهران مهتر توسط تعبیر اینکه آموزش یکی كره زمين مايه‌های بااستعداد جلاجل پلیس پایتخت باریک به يادماندني انجام بده: تأکید داریم برخودهموار كردن بيگانگان فروسو آموزش آرامش طلب بگیرند و كره زمين ابتدای امسال تاکنون ۱۰ هزار نفر كره زمين متصدیان واحدهای صنفی فروسو آموزش آرامش طلب گرفتند و تصديق و صلاحیت فردی آنان نیز بررسی شد برخودهموار كردن پشت بام كره زمين ابتر شدن فعالیت صنفی گريبانگير مشکل نشوند.

رحیمی توسط تعبیر اینکه جلاجل مناقشه رانندگان متخلف نیز پلیس به مقصد آموزش توجه خصوصی‌ای دارد گفت: تاکید کردم که رانندگانی که خودرو یا موتورسیکلت كندو توقیف انجام خواهد شد، قبل كره زمين تحویل خوگرفتن خودرو فروسو آموزش آرامش طلب بگیرند که جلاجل همین راستا قريب ۵۰ هزار نفر كره زمين رانندگان متخلف فروسو آموزش آرامش طلب گرفتند.

رحیمی كره زمين آموزش ۸۰ هزار دانايي آموز جلاجل نیمه اقلیم امسال نبا داد و گفت: این دانايي آموزان جلاجل مربوط به حوزه هم تراز و هم سان انضباطی و ترافیکی فروسو آموزش آرامش طلب گرفتند.

اوی توسط تعبیر اینکه ما مردم را به مقصد ديباچه ارزشمندترین سرمایه كلاه خود می‌دانیم افزود: معتقدم که سه پس ازآن ایمنی جلاجل جامعه صور دارد: یکی ایمنی ذهنی، یکی ایمنی عینی و دیگری ایمنی نسبی باریک که ایمنی عینی بسیار خوشایند باریک و ما حتی جلاجل مقایسه توسط پایتخت بیاندازه كره زمين کشورهای كره ارض كره زمين ایمنی مقبول تری برخورداریم اما جلاجل مربوط به حوزه ایمنی ذهنی مسایلی صور دارد که باید توسط کمک رسانه‌ها و نظام ارباب رعيتي‌های مختلف آن را رفع کنیم.

پلیس پایتخت جلاجل پایان توسط تأکید ثمار اینکه پلیس پرخيده شادی مردم و حاصل کردن و کار و تجبر آنان نیست گفت: مع الاسف چندی می‌خواهند اینطور آبستن كردن کنند که پلیس توسط این مناسبت ها پرخيده باریک اما به مقصد هیچ ديباچه چنین چیزی صحیح نیست، اتفاقا پیمان را تعدادی فعالیت و شادی مردم مهيا می‌کنیم و ارچه ایمنی نباشد نمی‌توان چنین مسائلی را اعمال داد.
به مقصد كلام رحیمی نگاه پلیس به مقصد هم تراز و هم سان هوشيارانه، عمیق و دقیق باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *