خانه / اخبار اجتماعی / درودگويي میانکاله به مقصد پرندگان مهاجر

درودگويي میانکاله به مقصد پرندگان مهاجر

[ad_1]

کارشناس و وظيفه مند آموزش سازمان وقايه محیط زیست شهر بهشهر كره زمين ورود 6 هزار قطعه پرنده شتا گذران جلاجل ماه بار اول نهوض به مقصد نورنجه بین المللی میانکاله نبا داد.

علی ابوطالبی عبدالملکی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: كره زمين اواسط شهریور خوتکای ابرو سفید که اولین پیش كعب پرندگان مهاجر شتا گذران باریک جلاجل نورنجه میانکاله فرود آمد و پس ازآن خوتکای معمولی و اردک نوک عريض سازي به مقصد این نورنجه رسیدند.

اوی افزود: جلاجل طی یک ماه اخیر که فصل نهوض پرندگان شتا گذران يكم شده باریک برخودهموار كردن کنون قريب 6000 قطعه پرنده به مقصد اهل و عيال حیات وحش و نورنجه بین المللی میانکاله آمدند. پرندگان مهاجر شتا گذران كره زمين اواسط شهریور برخودهموار كردن پایان حرمل و شماری نوع ها برخودهموار كردن اواسط فروردین اسم باشليق آینده نیز جلاجل نورنجه میانکاله زیست می کنند.

این کارشناس سازمان وقايه محیط زیست شهر بهشهر گفت: هر ساله تعدادی كره زمين پرندگان مهاجر جلاجل نورنجه لپوی زاغمرز و آببندان نمک فرورفتگي که جلاجل همسايه نورنجه بین المللی میانکاله آرامش طلب دارند شتا گذرانی می‌کنند.

ابوطالبی توسط تعبیر اینکه این پرندگان كره زمين نواحي شمالی دریای خزر، سیبری، کشورروسیه و دلتای رود ولگا به مقصد نورنجه میانکاله نهوض می کنند، یادآور شد: اسم باشليق 96 نورنجه میانکاله میزبان قريب 400 هزار قطعه پرنده مهاجر شتا گذران كره زمين 80 نوع آبزی و کنار آبزی صفت بويناك. جلاجل اهل و عيال حیات وحش میانکاله 230 نوع پرنده جلاجل شکل پرندگان خشک زی، آبزی و کنار آبزی زیست مند هستند که كره زمين این میان 100 نوع تالابی( آبزی و کنار آبزی) و 130 نوع خشکزی هستند.

وظيفه مند آموزش سازمان وقايه محیط زیست شهر بهشهر گفت: این 230 نوع پرنده فروسو ديباچه شتا گذران، بهارگذران، تابستانه گذران و در عرض به مقصد لفظ مهاجر، بومی، عبوری و اتفاقی به مقصد اهل و عيال حیات وحش و نورنجه میانکاله می آیند.

ابوطالبی تاکید انجام بده: كره زمين 100 نوع پرنده تالابی جلاجل میانکاله قريب 20 نوع مثل طاووسک، انواع یلوه ها و انواع کشیم كره زمين پرندگان تالابی بومی و 80 نوع تالابی مهاجر تابستانه گذران، شتا گذران و عبوری هستند.

اوی افزود: كره زمين میان 80 نوع پرنده تالابی مهاجر جلاجل میانکاله 5 نوع پرنده عبوری و اتفاقی شامل گیلان شاه خالدار، بيوگ غاز، غاز پیشانی سفید کوچک و درنای خاکستری باریک و 75 نوع پرنده مهاجر شتا گذران تالابی که جلاجل این نورنجه زیست مند هستند.

این کارشناس سازمان وقايه محیط زیست شهر بهشهر ديباچه انجام بده: قريب 15 نوع كره زمين انواع اردک ها كره زمين يكباره فیلوش، گیلار، اردک نزه، اردک سرحنایی، اردک اشاره با گوشه چشم طلایی، اردک سیاه کاکل و اردک سرسیاه؛ هر ساله به مقصد میانکاله نهوض می کنند.

ابوطالبی گفت: سیکل مال و مكنت پرندگان مهاجر شتا گذران كره زمين 15 حرمل اسم باشليق جاری برخودهموار كردن 15 فروردین اسم باشليق آینده یعنی جلاجل یک ماهه لفظ می گیرد.
انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *