خانه / علمی و دانشگاهی / شرفه ثمار روی بینایی تاثیر می‌گذارد!

شرفه ثمار روی بینایی تاثیر می‌گذارد!

[ad_1]

توهماتی که توسط محققان موسسه فناوری کالیفرنیا ایجاد شده اثر داغ می‌دهد که اسم ابله شرفه می‌تواند تصور بصری ما را كره زمين یک رویداد تغییر دهد.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين گیزمگ، محققان موسسه فناوری کالیفرنیا(Caltech) تاچند توهم را ایجاد کرده‌بضع که اثر داغ می‌دهد اسم ابله می‌توان مغز را به مقصد دیدن چیزی که واقعا صور ندارد، فریب داد.

جلاجل واقع مغز ما اتفاقاتی را که کمی قبل رخ داده پردازش می‌کند و طوری می‌نمایاند که ما درك کنیم هم اکنون رخ داده باریک.

ايشان یک ویدیو ساختند که كره زمين بيگانگان خواستند روی یک لكه جلاجل بالای تصویر تمرکز کنند و مبنا جرقه‌هایی که هم مقام هم پياله توسط صدای پيل مرغ جلاجل پایین تصویر نمایان انجام خواهد شد را بشمارند. كورس جرقه جلاجل يسار و صاف تصویر به مقصد هم مقام هم پياله three صدای پيل مرغ توسط مسافر 58 میلی‌ثانیه توزيع شدن شد و اکثر بيگانگان three جرقه دیدند جلاجل حالیکه جلاجل واقع فرد كورس جرقه توسط سه صدای پيل مرغ صفت بويناك که موجب می‌شد مغز فریب بخورد و سه جرقه ببیند!

این مطالعه اثر داغ داد که زیادتر بيگانگان جلاجل حلول كننده دیدن این ویدیو، یک جرقه مرکزی اضافی را جلاجل کنار پيل مرغ دوم دیدند که گواه ها محکمی صفت بويناك مبنی ثمار اینکه مغز كره زمين پردازش پشت بام‌زمینه كاربرد می‌کند مادام ادراک کلی را كره زمين واقعیت اشکال کند.

“نوئل استایلز” ثابت شدن ارشد این مطالعه می‌گوید: پس ازآن كره زمين توزيع شدن انتهایی پيل مرغ و جرقه، مغز تصور می‌کند که چون سه صدای پيل مرغ شنیده باریک پشت بام حتما جرقه دوم را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک.

جلاجل یکی افزونتر كره زمين توهمات، این شهر بار سه جرقه ضربت ديده شد اما احكام اولی جلاجل يسار و آخری جلاجل صاف توسط صدای پيل مرغ هم مقام هم پياله صفت بويناك. این آزمایش اثر داغ داد که زیادتر بيگانگان جرقه دوم را نمی‌بینند و این فهمید تایید می‌کند که پشت سر ماندگی مغز، جرقه میانی را نادیده می‌گیرد، کمک توسط صدایی هم مقام هم پياله نیست.

نتیجه بااستعداد جلاجل این مطالعه این باریک که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد ادراک، نتیجه پردازش پشت بام‌زمینه مغز جلاجل درك‌های مختلف باریک.

“شینسوکه شیموجو” یکی افزونتر كره زمين نویسندگان این تحقیق هزیمت داد: این توهم‌ها ميراث ها بسیار نادری هستند که اثر داغ می‌دهند شرفه ثمار روی بینایی تاثیر می‌گذارد و خير برعکس. این فهمید اثر داغ دهنده جنبه‌های پویای پردازش عصبی جلاجل فضا و زمان باریک.

این تحقیق به مقصد ديباچه یک یادآوری حقوقدان کننده عمل می‌کند که ادراک ما كره زمين واقعیت جلاجل واقع یک ساختارگرايي تاخیری باریک که مغز ما طوری آبستن كردن می‌کند که ما عاطل کنیم جلاجل حلول كننده هیبت هم اکنون هستیم.

چندی تحقیقات اثر داغ می‌دهد که تاخیر جلاجل پردازش دانسته ها بصری قريب 80 میلی‌ثانیه باریک و چندی افزونتر كره زمين مطالعه ها می‌گویند که این تاخیر مادام 500 میلی‌ثانیه نیز پیش می‌رود.

این فهمید همچنان بین دانشمندان باروح مناقشه باریک، اما چیزی که مشخص باریک این باریک که مغز ما کمی توسط تاخیر اتفاقات را پردازش می‌کند.

جلاجل واقع تحقیق جدید محققان موسسه فناوری کالیفرنیا اثر داغ داد که اسم ابله ادراک حسی ما می‌تواند به مقصد طرز عجیبی معکوس و متناقض عمل کند.

جلاجل یک کلام، مغز ما می‌تواند ادراک غلطی كره زمين وقایع را ایجاد کند.

این تحقیق جدید جلاجل مجله PLOS One منتشر شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *