خانه / علمی و دانشگاهی / لنزی که توسط تغییر رنگ كره زمين جذب برش دادن چشمی نبا می‌دهد

لنزی که توسط تغییر رنگ كره زمين جذب برش دادن چشمی نبا می‌دهد

[ad_1]

پژوهشگران چینی موفق به مقصد ابداع لنزهایی شده‌بضع که کمک می‌کند مادام برش دادن‌های چشمی مرغوبيت و زیادتر جذب شوند و موفقیت كلاه خود را توسط تغییر رنگ نبا می‌دهند.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين گیزمگ، ارچه تاکنون كره زمين برش دادن‌های اشاره با گوشه چشم كاربرد کرده باشید، حتما متوجه شده‌اید که مقدار زیادی كره زمين دارو توسط یک مکانیزم دفاعی طبیعی جلاجل اشاره با گوشه چشم، به مقصد شکل اشک كره زمين اشاره با گوشه چشم شما بیرون می‌ریزد. بنابر تحقیقات اعمال شده، کمتر كره زمين پنج درصد كره زمين داروهای برش دادن‌ای اشاره با گوشه چشم، جذب می‌شوند. اکنون محققان دانشگاه‌های “داوی دنگ”(Dawei Deng) و “جنوب‌شرقی”(Southeast) کشورچین لنزهایی ساخته‌بضع که فرآیند را بهینه کند و توسط تغییر رنگ به مقصد کاربر داده ها دهد که دارو جذب شده باریک.

همال اولیه این لنز بی‌رنگ كره زمين طریق یک فرآیند شناساننده شده به مقصد ديباچه “مقيم كردن مولکولی” ساخته شده باریک که این شامل ایجاد گودال‌های کوچک جلاجل یک هيئت به مقصد اندازه مولکول‌های یک ترکیب خاص باریک. جلاجل این باروح، هيئت یک پلیمر صفت بويناك و ترکیب خاص، “تیمولول”(timolol) صفت بويناك که یک دارو در عوض علاج بخش گلوکوم باریک.

جلاجل یک آزمایش که پیمان به مقصد شکل مصنوعی شبیه‌سازی شده صفت بويناك، پشت بام كره زمين آن که گودال‌ها توسط داروی باروح نگاه خشم آلود لبخند شدند، لنز جلاجل اعراض كننده اشک مصنوعی آرامش طلب گرفت. همانطور که تیمولول به مقصد تدریج آزاد شد، ساختارگرايي گودال‌ها تغییر انجام بده و موجب شد همانطور که جلاجل عکس فوق می‌بینید، نصيب عنبیه لنز به مقصد رنگ آبی دربیاید.

این تغییر رنگ در عوض اشاره با گوشه چشم غیر شمخالچي پيداشدن باریک و می‌تواند توسط كاربرد كره زمين یک طیف سوزن ته گرد فیبر نوری اندازه‌گیری شود.

جلاجل حلول كننده موجودي امید باریک که یک سنه چنین لنزهای تماسی را بتوان در عوض داروهای افزونتر نیز طراحی شود مادام بتوان بیماری‌های مختلف چشمی را علاج بخش انجام بده.

این تحقیق جلاجل یک مقاله جلاجل مجله ACS Utilized Supplies and Interfaces منتشر شده باریک.

حكماً دانشمندان دانشگاه “وسترن” کشورکانادا قبلا لنزهایی ابداع کرده بودند که هنگامی که مساحت گيري قند آب خون فرد تغییر می‌انجام بده، تغییر رنگ می‌داد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *