خانه / فرهنگی و هنری / وعاء معلمی «مونسان» جلاجل همایش میراث‌ فرهنگی و توسعه‌ پایدار

وعاء معلمی «مونسان» جلاجل همایش میراث‌ فرهنگی و توسعه‌ پایدار

[ad_1]

رییس دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک شنبه ۱۵ مهر جلاجل شکل یک معلم تعدادی جلاجل هشتمین همایش «توسعه پایدار و میراث فرهنگی» به مقصد ارایه‌ی پاورپوینتی وام گذاري که جلاجل آن نتیجه جلسه‌اش توسط افزونتر مسئولان آورده شده صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علی اصغر مونسان جلاجل ارائه‌اش، به مقصد بررسی موقعیت موجود دستور كار ششم توسعه، دستور كار اقتصاد مقاومتی و موقعیت سه مربوط به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جلاجل توسعه پایدار وام گذاري.

معاف رییس خلق اشارت به مقصد ارایه تعاریف بسیار كره زمين فرهنگ، آن را همه دستاوردهای اجتماعی ناس حالی که كره زمين نسلی به مقصد نسل افزونتر نقل مكان انجام خواهد شد و گفت: عناصر یک فرهنگ محصول نبوغ و خلاقیت بشقاب‌ها جلاجل زندگی اجتماعی‌كندو تعدادی بهینه رفع حوائج و تامین نیازها و شیوه‌ی وجدها توسط طبیعت و ثنايا‌مندی كره زمين آن باریک که پشت بام كره زمين تاييد كردن قابلیت و کارکرد واحد وزن معادل كلاه خود به مقصد ديباچه عنصری كره زمين فرهنگ درآمده باریک.

اوی توسط تبیین این‌که ارچه يكساني منوي‌ها نباید، توسعه بومی، محلی نیست و نازخرامي‌های جدیدی ایجاد انجام خواهد شد، افزود: آرامش طلب نیست توسط دستور كار‌ریزی توسعه‌ای یک توانگري سطحی ایجاد کنیم و آن پس ازآن كره زمين اختصاصی‌ها كره زمين بین می‌رود.

شاید هنوز فرهنگ را مانع توسعه می‌دانند

او توسط تبیین این‌که شاید جلاجل کشور هنوز بخش فرهنگی را مانع توسعه می‌دانند، خير عملي ساختن آن، افزود:‌ جلاجل ديسيپلين دستور كار کشور هم کمتر  به مقصد بخش‌های فرهنگی توجچه شده باریک، اکنون نیز عمدن ديسيپلين دستور كار کشور توسط مولفه‌ها و بخش‌های اقتصادی و مسئولان جلاجل حلول كننده لفظ دمساز شدن باریک و ربطی به مقصد فرهنگ ندارد.

رییس دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آدم كردن داد:‌ مشکلات ایجاد شده صرفا اقتصادی نیستند، فرهنگ هنگامی اوقات باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن دستور كار‌ها و تضمين‌های عوامل انسانی برداشته شوند و جامعه خلف وعده عوامل آن باشند و دستور كار‌هایی که مردم آن را می‌پذیرند، موفقیت امیز باریک.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين درستكاري‌هایش توسط تبیین این‌که محرزشدن تعاملی جلاجل سه بخش میراث فرهنگی، ثنایع دستی و گردشگری بخشی باریک، افزود: این سه بخش را شهرك نشين آسه اي فرهنگ تعریف کردیم و ثمار این ازاصل دستور كار‌ریزی‌ها اعمال شدند.

رویکردهای توسعه می‌توانند موتور محرک توسعه بومی باشند

او توسط تقرير تاسف كره زمين این که جلاجل تا چه وقت هزل گويي ماضي دستور كار‌های توسعه به مقصد این ظرفیت توسط دید منفی و سنتی و خلف مابقي نگاه کرده‌بضع، گفت: این جلاجل حالی باریک رویکردهای نوین به مقصد توسعه به مقصد خصوصی توسعه پایدار به مقصد فرهنگ به مقصد ديباچه موتور محرک توسعه بومی، متوازن و پایدار تاکید می‌کنند.

اوی ریشه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را مهيا وزیر ها بنیان یک توسعه باطني زا، مولد و پایدار حالی و افزود: جلاجل لفظ غفلت كره زمين آن به مقصد ديباچه یکی كره زمين عوامل به زندان انداختن و مانع توسعه وعاء ایفا خواهد انجام بده.

او توسط اشارت به مقصد محرزشدن تعامل و هماهنگی بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اهمیت میراث فرهنگی لمس كردني و ناملموس کشورایران به مقصد مثابت یک مربوط به حوزه فرهنگی و تمدنی ثمار هیچ کسی پوشیده نیست، بدیهی باریک مهمترین سعيد و مسوليت ما صیانت و وقايه كره زمين این گنجینه و تبرئه فخرآميز آمیز آن به مقصد نسل‌های بعدی باریک.

نیاز به مقصد اعتباری ۷۰ هزار میلیارد تومانی داریم

مونسان افزود: جلاجل این مربوط به حوزه تکالیف و فعالیت‌های ما وسیع و پردامنه باریک و ارچه بخواهیم صرفا تکالیف كلاه خود را جلاجل باروح آثار اسم نويسي ملی و جهانی به مقصد نوع‌ای که جلاجل شهرستان خور ايشان باریک اعمال دهیم دستگاه بافندگي اندک به مقصد ۱۶هزار میلیارد بي پروايي كردن نیاز داریم.

او توسط تبیین این‌که جلاجل کل نیاز به مقصد ۷۰ هزار میلیارد ده قران تعادل داریم ، گفت: این رقيب غیرقابل  تامین تعدادی کشوری مثل کشورایران نیست، بلکه زیادتر نیاز به مقصد اهمیت  به مقصد این مربوط به حوزه داریم.

معاف رئیس خلق جلاجل آدم كردن كره زمين  به ‌دست آوردن راه و شهرسازی خواهان شدن برخودهموار كردن به مقصد این دائم الخمر کمک کند رویکرد را جلاجل دولت مكان بیندازند برخودهموار كردن منابه کشورمالی به مقصد دوره تامین شوند و کار وقايه كره زمين آثار تاریخی اعمال شود.

صنایع  دستی به مقصد میراث‌فرهنگی گره خورده باریک

او جلاجل آدم كردن مربوط به حوزه صنایع دستی را نیز گره خورده به مقصد میراث فرهنگی حالی و گفت: این مربوط به حوزه به مقصد نكراء فرهنگ آسه اي باریک.

اوی افزود: می‌توان خلف ماندگی جلاجل اشتهازا ناسنجيده را توسط گشايش صنعت گردشگری و صنایع دستی ديباچه انجام بده، بنابراین دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید وعاء كلاه خود را جلاجل اقتصاد مقاومتی ایفا کند و ارزآوری و فروغ اقتصادی به مقصد نحو شایسته به مقصد اعمال رساند.

گردشگری جلاجل کشور ثمار مبنای گردشگری فرهنگی باریک

او درزمينه گردشگری نیز گفت: کشور کشورایران توسط برخورداری كره زمين گيرايي‌های چشمگیر طبیعی، تاریخی، مذهبی که همه زیر پيك بهداشتي فراگیر فرهنگ، میراث فرهنگی و تمدن کشورایران زمین معنی یافته و قابلیت تبیین و تعریف می‌یابد، بی شک مقصدی بی نظیر تعدادی جهانگردان و گردشگران فرهنگی خارجی بوده که مشتاق دیدار و وجدها نزدیک توسط آن وآشنایی و آشنا و صاحبخانه هیبت و یادگیری كره زمين آن هستند.

مونسان توسط اشارت به مقصد این نکته که جلاجل کشور جلاجل مربوط به حوزه گردشگری تاکید ثمار گردشگری فرهنگی باریک، گفت: حكماً این امر بدین منطوق نیست که جلاجل سایر اشکال گردشگری سرمایه‌گذاری نکنیم بلکه توسط توجه به مقصد فرهنگ بنیان وجود داشتن ظرفیت‌ها و گيرايي‌های گردشگری و تاکید مدافع فرادستی جلاجل همه اشکال و نوع‌های گردشگری، تجربه ها فرهنگی و جلب و جذب گردشگران فرهنگی اولویت خواهند داشت.

او جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار این که عملي ساختن پیوند دهنده سه مربوط به حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث، فرهنگ باریک، تاکید انجام بده: تنش زايي پيمان، مسایل زیست محیطی، نهوض بی رویه و شهرنشینی لجام گسیخته كره زمين پیامدهای بی توجهی به مقصد ظرفیت میراث فرهنگی جلاجل امر توسعه باریک. 

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *