خانه / 2017 / مارس

بایگانی ماهانه: مارس 2017

بررسی طوق‌های تبرئه ژن جلاجل جنین جوغ جلاجل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

[ad_1] كره زمين صیانت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کارگاه بین‌المللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی برگزار خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی توسط همیاری موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی لایبنیتز کشورآلمان کارگاه تئوری- عملی بین‌المللی توسط فهمید «مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی» را …

توضیحات بیشتر »

این شهر چكمه‌ عبرت‌ جلاجل فواد اروپا باریک

[ad_1] بیحد كره زمين شهرهای تيرخور گردشگری كره ارض به مقصد‌خاطره ها معماری و ویژگی‌های شهری‌كندو باروح توجه واقع می‌شوند. چندی اما علاوه ثمار این‌ها، تاریخی را هم كره زمين كله دار گذرانده‌بضع که محضر جلاجل آیه آن‌ها و مشاهده‌ی كره زمين نزدیکِ آنچه ثمار این شهرها ماضي و آن‌چون …

توضیحات بیشتر »

نازخرامي های اصلی محیط زیستی جلاجل دوال طبیعت

[ad_1] فرمانده یگان وقايه دائم الخمر شهرستان جنگل ها، علفزارها و آبخیزداری کشور توسط اشارت به مقصد نازخرامي های اصلی محیط زیستی جلاجل دوال طبیعت، تعدادی کاهش تخریب ها، كره زمين شهروندان ایرانی فراخواني به مقصد همپیشگی انجام بده. سرهنگ  قاسم سبزعلی جلاجل گفت و گو توسط ایسنا، توسط اشارت …

توضیحات بیشتر »

اشکال ٢٠ محصول دانايي‌شالوده جلاجل اسم باشليق جارى توسط مقاتل دانشگاهی

[ad_1] شاه مقاتل دانشگاهی لرستان گفت: ٢٠ محصول دانايي‌شالوده جلاجل اسم باشليق جارى توسط مقاتل دانشگاهی توالد خواهد شد. به مقصد شرح احوال ايسنا شهربان لرستان، اجتهاد سيدعلى شگفت دهقانى الوار جلاجل مراسم يكم رسمى صنع كنش ها گلخانه ٦ هكتارى مقاتل دانشگاهی جلاجل كوهدشت تقریر كرد: ما جلاجل مقاتل …

توضیحات بیشتر »

کشف صفت حرام زاده تغییر دین ایرانیان جلاجل نوشیجان

[ad_1] مبنای کاوش‌های باستان‌شناسی، بررسی فرضیه‌ها یا آميختگي ها پيوسته كاري به مقصد دورودورنگ‌هایی كره زمين تاریخ باریک که به مقصد‌علت قدمت، سندهای مکتوب یا مصوّر خاصی درزمينه‌ی آن‌ها صور ندارد. چنین این بررسی‌ها، فراتر كره زمين نحوه‌ی زندگی مردم، چندی رویدادهای بااستعداد اجتماعی – سیاسی را هم جلاجل ثمار …

توضیحات بیشتر »

بازدید مدير اورژانس کشور كره زمين بیمارستان‌ها و مراکز درمانی البرز

[ad_1] مدير اورژانس کشور كره زمين اورژانس‌های بیمارستانی و پیش بیمارستانی مدیر البرز بازدید انجام بده.  به مقصد شرح احوال ایسنا، پیرحسین کولیوند فردا-نهم فروردین- اشارتاً بازدید كره زمين بخش‌های اورژانس بیمارستانهای شهید مدنی، شهید رجایی، کمالی،حجره عمل بیمارستان مدنی و بخشهای خصوصی بیمارستان کمالی، كره زمين نزدیک جلاجل جریان نحوه ارائه …

توضیحات بیشتر »

تقویم آموزشی ورودی‌های جدید دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

[ad_1] معاف آموزشی دانشگاه اجتماع علمی کاربردی، تقویم آموزشی این دانشگاه را تعدادی اسم باشليق تحصیلی ۹۶-۹۵ تعدادی ورودی‌های جدید که جلاجل اسفندماه پذیرش شده‌بضع، تشریح انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا، دکتر محمدعلی اخوان توسط تعبیر اینکه مندرج غيرماذون دورودورنگ‌های کاردانی فنی، کاردانی الفبايي‌ای، مهندسی فناوری و دورودورنگ …

توضیحات بیشتر »

بهشتی جلاجل طبع ها اروپا توسط رایحه‌ای ناخوشایند!

[ad_1] شماری كره زمين شهرهای نامي كره ارض هستند که كره زمين کودکی چندانكه درزمينه‌ی آن‌ها جلاجل شکل‌های مختلف شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که برایمان به مقصد یک رؤیا تبدیل شده‌بضع. پس ازآن، وقتی مجال مهلت دستگاه بافندگي می‌دهد و به مقصد دیدار آن‌ها می‌رویم، توسط این واقعیت مواجه می‌شویم که …

توضیحات بیشتر »

علاج بخش سرپایی ۴۷ مصدوم جلاجل بازی تیم ملی توسط کشورچین

[ad_1] پیرحسین کولیوند توسط اشارت به مقصد اعمال اقدامات درمانی در عوض بازیکن مصدوم تیم ملی کشورچین، كره زمين علاج بخش سرپایی ۴۷ نظارگي نبا داد. به مقصد شرح احوال ایسنا، پیرحسین کولیوند توسط اشارت به مقصد بازی سنه سه‌شنبه تیم ملی واليبال کشورمان توسط کشورچین گفت: جلاجل ساق دست …

توضیحات بیشتر »

شناسایی و رفع تلفات پيمان توسط همدستی وزارت نیرو/دستیابی به مقصد سرچشمه ها جدید آبی

[ad_1] دبیر ستاد توسعه فناوری‌های پيمان خشکسالی فرسایش و محیط زیست بدي ها علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: امیدواریم جلاجل اسم باشليق جدید توسط اقداماتی که توسط وزارت نیرو لفظ می‌گیرد، بخش زیادی كره زمين تلفات پيمان شناسایی و رفع شود. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی …

توضیحات بیشتر »