خانه / 2017 / آوریل

بایگانی ماهانه: آوریل 2017

هورامان درست باریک خير اورامان

[ad_1] شاید نام اورامان را شنیده باشید؛ شهری که به مقصد ماسوله کردستان، معماری کاشانههای پلکانی و زیارتگاه پیر شالیار قومگرايي باریک، اما نام واقعی این شهر «هورامان» باریک. یک ابل موجب شده که غيرماذون آن كره زمين هورامان به مقصد اورامان تغییر کند. مسوول سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی …

توضیحات بیشتر »

بخشنامه کاهش آلاینده‌های سمی جلاجل اتحادیه اروپا تصویب شد

[ad_1] سيني قوانین جدید اتحادیه اروپا که اخیرا تصویب شده كره زمين این پشت بام نیروگاه‌های صاعقه جلاجل این قاره ملزم به مقصد کاهش معیار اشکال آلاینده‌های سمی كره زمين قبیل اکسید نیتروژن هستند. به مقصد شرح احوال ایسنا، ثمار ازاصل قوانین جدید تایید شده توسط کشورهای اندام اتحادیه اروپا …

توضیحات بیشتر »

"فیس‌اپ" به چه نحو کار می‌کند؟

[ad_1] مدتی باریک اپلیکیشن جالبی بنام “فیس‌اپ” زیادتر کاربران گوشی‌های زيرك حتی رخصت‌های خنيدهنام را درگیر كلاه خود کرده باریک؛ حلول كننده سوالی که ایجاد انجام خواهد شد این باریک که کارکرد این دستور كار به چه طريق باریک و فیس اپ توسط چون كه مکانیزمی ما را پیر، بالنتيجه، …

توضیحات بیشتر »

جنایت‌های مي نبيد روژها جلاجل یک رُمان

[ad_1] ترجمه فارسی یک نوول آمریکایی درزمينه‌ی فجایع دوران حکومت خمرهای لاله گون جلاجل کشورکامبوج منتشر شد. این نوول که توسط نویسنده‌ی آمریکایی، پارتیشیا مک کورمیک توسط ديباچه «هرگز نیفت» نوشته شده، به مقصد‌خامه همداستاني عابدین‌زاده جلاجل 250 ورقه به مقصد فارسی برگردانده و توسط سرايت آرادمان جلاجل عسرالنفس‌ی نمایشگاه …

توضیحات بیشتر »

بازپسین نبا كره زمين مطرود گشتن توانمندسازی اقتصادی زنان مدير اهل خانه

[ad_1] مطرود گشتن اجتماع توانمندسازی اقتصادی زنان مدير اهل خانه نیمه اولا اسم باشليق جاری ايفا انجام خواهد شد. معاف رییس‌خلق جلاجل امور زنان و خانواده گفت: توسط توجه به مقصد توافقات اعمال شده میان این بدي ها و وزارت کشور،  مطرود گشتن اجتماع توانمندسازی اقتصادی زنان مدير اهل خانه …

توضیحات بیشتر »

شاتلهای فضایی؛ دستاوردی عظیم یا شکستی فاجعه‌شهرستان بار؟

[ad_1] شاتل‌های فضایی نخستین فضاپیماهای دايگي كاربرد مكرر كره ارض بودند که موجر کشته كشته شدن تا چه وقت فضانورد شدند. به مقصد شرح احوال ایسنا، شاتل فضایی که اولین شهرستان بار جلاجل اسم باشليق ۱۹۸۱ تيررس شد، نخستین سفینه دايگي كاربرد مكرر كره ارض صفت بويناك. سه بخش اصلی …

توضیحات بیشتر »

نوع‌ی ایرانی «دگرگون سازي» کافکا منتشر شد

[ad_1] یک نویسنده‌ی ایرانی رمانی به موجب اجاره دهنده نامي فرانتس کافکا نوشت. مریم رازانی، زن آزاري بيدين‌یاد محمدعلی مهیمنی – پیشکسوت شبيه و سینما – جلاجل ابتدای کتاب كلاه خود آورده باریک: «نخستین‌شهر بار که کتاب «دگرگون سازي» فرانتس کافکا را خواندم، به مقصد‌نكراء كره زمين حشره كشته شدن …

توضیحات بیشتر »

بازبینی خطوط تاکسی جلاجل پایتخت

[ad_1] قائم مقام بدي ها برج دريايي و حمل و ترافیک شهرداری شهر تهران كره زمين بازبینی خطوط تاکسی جلاجل شهر تهران نبا داد. شهریار افندی زاده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل باروح بازبینی ایستگاه‌ها و خطوط تاکسی جلاجل شهر تهران توسط تعبیر اینکه تاکسی‌های خطی ثمار ازاصل مسافت به …

توضیحات بیشتر »

لفافه دانشگاهی "ستاره شناسي"؛ غریبه‌ای آشنا

[ad_1] توسط وجودی که کشورمان كره زمين دیرباز خرابكاري طولانی جلاجل علم”ستاره شناسي” داشته و منجمان زیادی را جلاجل قلب كلاه خود پرورانده ، اما مع الاسف جلاجل هزل گويي‌های اخیر لفافه” ستاره شناسي” جلاجل دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور باروح غفلت واقع شده و سرمایه‌گذاری جدی جلاجل این زمینه …

توضیحات بیشتر »

شيوع يافتن فانوس دریایی ميان بند مزوا غلیظ

[ad_1] گزیده اظهار تنفر كردن نیکی جیووانی توسط غيرماذون «فانوس دریایی ميان بند مِه غلیظ» به مقصد زبان فارسی جلاجل کشورایران منتشر شد. این کتاب را سرايت آرادمان توسط ترجمه‌ی مشترک سُلماز بهگام و همداستاني عابدین‌زاده، جلاجل 145 ورقه، جلاجل وصيد‌ی نمایشگاه کتاب شهرستان تهران منتشر کرده باریک. یولند کورنلیا …

توضیحات بیشتر »